Fondivalitsejate sektori II kvartali 2018 ülevaade

Eesti turul tegutses 2018. aasta teise kvartali seisuga 15 fondivalitsejat. 

 

Põhinäitajad

I kvartal 2018 Muutus II kvartal 2018

Hallatavate varade maht, sh

sh fondide varade maht (k.a. mitteavalikud fondid)

6,26 mld €

4,72 mld €

6,27 mld €

4,74 mld €

Fondide turuväärtuse kvartalikasv 2% 0,4%
Fondivalitsejate bilansiliste varade maht 139 mln € 131 mln €
Kasum 3,4 mln € 3,3 mln €
Omakapitali tootlus 11% 12%
Omavahendite nõude kaetus 524% 512%

 

Eestis tegutsevate fondivalitsejate hallatavate varade maht kasvas teises kvartalis 0,2% võrra, ulatudes sellega kvartali lõpus 6,27 miljardi euroni. Valdavalt fondivalitsejate hallatavad varad kasvasid. Erandiks turuosaline, kes vähendas teiste fondivalitsejate fondidele osutatava investeeringute juhtimisteenuse raames hallatavate varade mahtu ligi 153 miljoni euro võrra, põhjendades seda klientide tavapärase käitumisega turgude kasvanud volatiilsuse tingimustes. Sellega langesid allhanke korras investeeringute juhtimise ärimahud 9% võrra. Sektori hallatavatest varadest moodustas Eesti fondivalitsejate fondide valitsemine kokku 77%, teiste fondivalitsejate fondidele investeeringute juhtimise teenuse osutamine 21% ja väärtpaberiportfellide valitsemine 2%.

Fondide kogumaht kasvas teises kvartalis vaid 0,4% ehk 18 miljoni euro võrra. 

Uute, 2016. aasta neljandas kvartalis ja hiljem lansseeritud madalamate valitsemistasudega fondide kogumaht oli teise kvartali lõpus 79 miljonit eurot.

Fondivalitsejate bilansiliste varade kogumaht langes teises kvartalis 5,4% võrra 139 miljonilt eurolt 131 miljoni euroni. Vähenemise põhjus on langus nii raha ja rahalähendites kui ka eelmiste perioodide jaotamata kasumis. 
Sektori 2018. aasta teise kvartali puhaskasum oli 3,3 miljonit eurot, jäädes sellega alla esimesele kvartalile. Samas toimus teises kvartalis suur tulumaksu maksmine, mis tulenes peamiselt kasumi välja võtmisest dividendi näol ning ühe fondivalitseja aktsiakapitali vähendamisest. Teises kvartalis oli omakapitali aastane tootlikkus 12%, mis kasvas 1% võrra võrreldes eelmise kvartaliga. Peaaegu kõik turul tegutsevad fondivalitsejad teenisid kasumit.
Omavahendite normatiiv oli teises kvartalis kõigil fondivalitsejatel täidetud ning sektoripõhiselt seda isegi 512% kaetusega.

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Fondivalitsejate sektor püsib kasumlik, kuid käesoleva poolaasta puhaskasum on võrreldes 2017. aasta sama perioodiga ligi viiendiku võrra väiksem.
  • Fondivalitsejate sektorist lahkus Kawe Kapital, kes jätkas tegutsemist investeerimisühinguna. 
  • Sektori omavahendite normatiiv on täidetud enam kui viiekordselt, kuid üksikud fondivalitsejad on siiski järelevalve teravdatud tähelepanu all.