Fondivalitsejate sektori IV kvartali 2018 ülevaade

Eesti turul tegutses 2018. aasta lõpus 15 fondivalitsejat.

Põhinäitajad

III kvartal 2018 Muutus IV kvartal 2018

Hallatavate varade maht, sh

sh fondide varade maht (k.a. mitteavalikud fondid)

6,33 mlrd €

4,90 mlrd €

6,19 mlrd €

4,82 mlrd €

Fondide turuväärtuse kvartalikasv 3,7% -1,6%
Fondivalitsejate bilansiliste varade maht 135 mln € 140 mln €
Kasum 6,3 mln € 3,9 mln €
Omakapitali tootlus 14,2% 13,6% 
Omavahendite nõude kaetus 507% 505%

 

Eestis tegutsevate fondivalitsejate hallatavate varade maht vähenes neljandas kvartalis 2,1% võrra, ulatudes aasta lõpus 6,19 miljardi euroni. Hallatavate varade maht langes kõikides äriliinides. Languse taga oli aktsiahindade kukkumine finantsturgudel, mis mõjutas nii pensioni- kui ka aktsiafonde. Konservatiivsed pensionifondid olid seetõttu võrreldes teiste pensionifondivalitsejatega aasta lõpus edukamad. Aasta võrdluses kasvas fondivalitsejate hallatavate varade maht 1% võrra.

Fondide kogumaht vähenes neljandas kvartalis 2% ning oli aasta lõpus 4,8 miljardit eurot. Samal ajal langesid ka allhanke korras investeeringute juhtimise ärimahud, 4% võrra. Aastases võrdluses on allhanke maht vähenenud 7%, fondide kogumaht on aga 3% võrra kasvanud.

Eestis tegutsevate fondivalitsejate varade kogumaht suurenes neljandas kvartalis 3,3% võrra ning oli 140 miljonit eurot. Aastaga on fondivalitsejate bilansimaht kasvanud 8%, seda peamiselt teenitavate kasumite arvelt.

Sektori neljanda kvartali puhaskasum oli 3,9 miljonit eurot, 2018. aasta kokkuvõttes teenisid fondivalitsejad kasumit 16,9 miljonit eurot ehk 13% vähem kui 2017. aastal. Kuni kolmanda kvartali lõpuni oli fondivalitsejate kasum võrreldav 2017. aasta omaga, viimase kvartali langus finantsturgudel tõi kaasa aga fondivalitseja enda finantsinvesteeringute väärtuse kahanemise ning ka aasta kokkuvõttes madalama kasumi. 

Sektori omakapitali tootlikkus langes neljandas kvartalis kolmanda kvartali 14,2%lt 13,6%ni, aasta võrdluses oli langus 3,4%.
Oma¬vahendite normatiiv oli 2018. aasta lõpus kõigil fondivalitsejatel täidetud. Omavahendite nõude kaetus kvartaliga märkimisväärselt ei muutunud ja oli 505%. 

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Fondivalitsejate sektor on kasumlik ja hea omakapitali tootlikkusega, kuid finantsturgudel suurenenud volatiilsus võib kasumlikkust vähendada.
  • Sektori omavahendite nõue on täidetud viiekordselt, kuid üksikud fondivalitsejad on siiski järelevalve teravdatud tähelepanu all.