Fondivalitsejate sektori ülevaade II kvartal 2021

Teises kvartalis kasvas fondivalitsejate hallatavate varade kogumaht 4,9% 7,98 miljardi euroni, mis on ka aegade kõrgeim näitaja. Mahtu kasvatasid nii fondivalitsemise kui ka fondi vara investeerimise äriliinid, mille maht suurenes vastavalt 4,4% ja 10,5%. Väärtpaberiportfellide valitsemise äriliini varade maht langes 1,9%.

 

 

Põhinäitajad

I kvartal 2021 Muutus II kvartal 2021
Hallatavate varade maht,
sh fondide varade maht (k.a. mitteavalikud fondid)
7,61 mlrd €
6,66mlrd €
7,98 mlrd €
6,96 mlrd €
Fondide turuväärtuse kvartalikasv 2% 4,4%
Fondivalitsejate bilansiliste varade maht 108,2 mln € 99,9 mln €
Kasum 3,1 mln € 1,02 mln €
Omakapitali tootlus aasta baasil 12% 8,5%
Omavahendite nõude kaetus 347% 324%

 

 

Kuigi fondi vara investeerimise maht oli teises kvartalis tõusuteel, siis võrreldes aastataguse perioodiga langes selle äriliini varade maht 24%, kuna üks fondivalitseja lõpetas 2020. aasta lõpus selle teenuse pakkumise. Fondivalitsemise äriliini varad on aastaga kasvanud 16% ja ka väärtpaberiportfellide valitsemises on toimunud 24% kasv. Kogusektori varad on aastaga suurenenud 9,7%: 7,28 miljardilt 7,98 miljardi euroni.

 

 

Sektori teise kvartali kasum oli 1,02 miljonit eurot ning aastaarvestuses omakapitali tootlikkus 8,5%.

 

 

Omavahendite nõude kaetus on fondivalitsejatel langenud mitme aasta madalaimale tasemele, alanedes teises kvartalis 23 pp 324%ni. Sellegipoolest on kõikide fondivalitsejate omavahendite miinimumnõue täidetud.

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Omavahendite miinimumnõuet täitsid kõik fondivalitsejad, kuid enamiku turuosaliste nõude kaetus halvenes. Samas enamik fondivalitsejast omab arvestavat omavahendite puhvrit. 
  • 2021. aasta pensionifondide sektori olulisim sündmus on pensionireform, mille elluviimine algas 2021. aastal lahkumisavalduste esitamisega. Pensionireform mõjutab oluliselt fondide mahtu. Finantsinspektsiooni analüüs näitas, et mahu vähenemine keskmiselt 25% ei ohusta fondivalitsejate majanduslikku seisu ja omavahendite nõude kaetust.