Investeerimisühingute sektori I kvartali 2020 ülevaade

Investeerimisühingute turul tegutseb viis investeerimisühingut. Investeerimisühingute varade maht kasvas esimese kvartali jooksul 26% võrra ja moodustas 90 miljonit eurot. Varade kasv oli seotud erakorraliselt suure kvartalikasumiga summas 14 miljonit eurot. Kasumina saadud vahendid investeeriti peamiselt hoiustesse USA, Ühendkuningriigi ja Eesti krediidi- ja finantseerimisasutustes. Teatud osa teenitud kasumist oli kvartalilõpu seisuga veel laekumata, seoses millega võeti üles laekumata nõuded teenuse osutamise eest summas 5% koguvaradest. Hoiused moodustasid 49% sektori varadest ning võlakirjad 15% varadest, seega 64% investeerimisühingute varadest olid investeeritud likviidsetesse varadesse.

Põhinäitajad

IV kvartal 2019 Muutus I kvartal 2020
Klientide varade maht 331 mln € 301 mln €
Investeerimisühingute varade maht 72 mln € 90 mln €
Kasum/kahjum 0,5 mln € 14 mln €
Brutotulud 10,9 mln € 25,7 mln €
Omakapitali tootlikkus (kumulatiivne, annualiseeritud) 10,9 % 89,8 %
CET1, konsolideeritud 25,98 % 35,89 %

 

Investeerimisühingute klientide varad jätkasid vähenemist. Klientide varasid oli sektoris esimese kvartali lõpus 301 miljonit eurot. Kvartaliga vähenes klientide varade maht 12%, aastaga vähenesid klientide varad koguni 53% võrra. Vähenemine toimus Venemaa ja Läti residentide varade osas.

 

Investeerimisühingute sektor peab üleval suuremahulisi tururiskipositsioone, mis moodustasid 67 miljonit eurot ja 110% sektori omavahenditest. Investeerimisühingute sektor teenis esimeses kvartalis rekordilist kasumit 14 miljonit eurot. Sektori esimese kvartali annualiseeritud omakapitali tootlikkus küündis 90% tasemeni. Erakorraliselt suur kasum oli tingitud õiglases väärtuses kajastatud instrumentidega kauplemisetulemist 24 miljonit eurot. Võrdluseks, terve 2019. aasta jooksul teenis sektor kauplemistulu 35 miljonit eurot. Kauplemistulu kasvas esimeses kvartalis klientide suurema kauplemisaktiivsuse tõttu seoses COVID-19-st põhjustatud suurema volatiilsusega finantsturgudel. Tulu oli teenitud suuresti ostu-müügikursside vahena.

 

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Investeerimisühingute sektor teenis suurt kasumit tänu COVID-19 kriisi tõttu suurenenud klientide kauplemisaktiivsusele.
  • Investeerimisühingute kasum oli esimeses kvartalis 14 miljonit eurot ja omakapitali tootlikkus tõusis 90%ni.
  • Sektori tururiskipositsioonide maht on järsult vähenenud.
  • Jätkub mitteresidendist klientide varade kiire vähenemine.