Kahjukindlustuse sektori II kvartali 2018 ülevaade

Eesti turul tegutses 2018. aasta teise kvartali seisuga 7 kahjukindlustusseltsi ja 6 välisriigi kindlustusandja filiaali.

Põhinäitajad

I kvartal 2018 Muutus II kvartal 2018
Kindlustusmaksete maht 151 mln € 139 mln €
Esinenud kahjunõuete maht 74 mln € 77 mln €
Kindlustusseltside varade maht 769 mln € 798 mln €
Neto kombineeritud suhe 90,4% 88%
Kasum 8,7 mln € 14,8 mln €
Solventsuskapitalinõude kaetus 209% 203%

 

Eesti kahjukindlustusseltsid kogusid koos oma Baltikumi filiaalidega 2018. aasta esimesel poolaastal kindlustusmakseid 290 miljoni euro ulatuses ehk 20% võrra rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Kvartal kvartalilt väheneb ka  If P&C Insurance  preemiate kajastamise muutuse mõju 2018. aasta alguses, mistõttu oli teise kvartali mahtude alusel turuliider ERGO Insurance.

Esinenud kahjunõuete maht oli esimesel  poolaastal 150 miljonit eurot ehk 16% rohkem kui eelmise aasta esimesel poolaastal. 
Eesti kahjukindlustusturu maht koos siin tegutsevate välisfiliaalidega oli poolaasta lõpuks 198 miljonit eurot. Siingi kujunes kasvuks 20%, aga kui arvestamata jätta If P&C Insurance preemiate kajastamise mõju, oli kasv ligi 12%. Filiaalide osakaal Eesti kahjukindlustuse turust oli 27%.

Kahjukindlustusseltside kombineeritud suhe ehk kahjusuhe koos kulusuhtega langes poolaastal  89,1%ni. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on vähenenud nii kahjusuhe kui ka kulusuhe. Turg tervikuna on jätkuvalt tehnilises kasumis. Kasumlikuim kindlustusliik on endiselt varakindlustus. Mõnevõrra erandlik oli, et liikluskindlustuse kasum ületas poolaastaga kaskokindlustuse kasumi suurust, olles teises kvartalis  suurim kasumiallikas.
Kahjukindlustusseltsid teenisid esimesel poolaastal 23,5 miljonit eurot kasumit. Väikese kahjumiga lõpetasid poolaasta vaid kaks kahjukindlustusseltsi seitsmest.

Kahjukindlustussektori omavahendite maht kasvas, kuid tänu mahtude kasvule on tõusnud ka solventsuskapitalinõude suurus, mistõttu kaetus sobivate omavahenditega langes 2018. aasta kuue kuu lõpus 203%ni. Kapitalinõuded on täidetud kõikidel kahjukindlustusseltsidel. 

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Viimase kuue aasta jooksul jõudis liikluskindlustus esmakordselt kasumisse. Eesti kahjukindlustusseltsid teenisid liikluskindlustuses poolaastaga kasumit üle 4 miljoni euro ning ka Eesti liikluskindlustuse turg jõudis 0,4 miljoni euroga kasumisse. Põhjuseks tariifide tõusu mõju, mis ületab keskmise kahjusumma kasvu.
  • Kiire palgatõus, eluasemelaenude ja eriti autoliisingute kiire kasv tagavad kahjukindlustussektori kasvupotentsiaali ka järgnevateks perioodideks.
  • Mahtude kasv võib kahjukindlustussektoris kaasa tuua kapitaliseerituse languse, kuna omavahendite suuruse tõus teenitava kasumi arvelt ei pruugi olla piisav kapitalinõude kasvu katmiseks.