Kahjukindlustuse sektori III kvartali 2019 ülevaade

Eestis litsentseeritud kahjukindlustusseltsid (koos filiaalidega Lätis ja Leedus) kogusid 2019. aasta 9 kuuga 447 miljoni euro ulatuses kindlustusmakseid, kasvades 4,7%.  Kuna mõned kahjukindlustusseltsid on erinevatel aegadel muutnud kindlustusmaksete kajastamise põhimõtteid, on keeruline hinnata turu kasvu kindlustusmaksete baasil.  Lähima hinnangu sellele saab anda teenitud kindlustusmaksete võrdluse kaudu – selles vaates on mahtude kasv olnud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8%.

Esinenud kahjunõuete maht oli 2019. aasta 9 kuuga 254 miljonit eurot, mis teeb kasvuks 7%. 

Põhinäitajad

II kvartal 2019 Muutus III kvartal 2019
Kindlustusmaksete maht 148 mln € 143 mln €
Esinenud kahjunõuete maht 81 mln € 85 mln €
Kindlustusseltside varade maht 875 mln € 913 mln €
Neto kombineeritud suhe 85,9% 84%
Kasum* 19,2 mln € 24,3 mln €
Solventsuskapitalinõude kaetus 203,3% 207,5%

*Sektori kasum on arvutatud kindlustusseltside avalike aruannete, mitte Finantsinspektsiooni järelevalveliste aruannete põhjal.

Eesti kahjukindlustusturu mahuks kujunes 2019. aastal 9 kuuga 300 miljonit eurot. Välisfiliaalide osakaal Eesti kahjukindlustusturul pole viimastel kvartalitel kasvanud ning moodustab pisut üle 28% kogutud kindlustusmaksetest.  

Kahjukindlustusseltside kombineeritud suhe oli 9 kuu seisuga 86,9%, vähenedes 1,4 protsendipunkti võrra. Langenud on nii kahju- kui ka kulusuhe. Võrdluses eelmise aasta sama perioodiga on kombineeritud suhe vähenenud peaaegu kõikidel  kahjukindlustusseltsidel. 

Kahjukindlustussektori kapitaliseeritus on kasvava trendiga, ulatudes seisuga 30.09.2019. aastal 207,5%-ni. Kapitalinõuded on täidetud kõikidel kahjukindlustusseltsidel.

Kahjukindlustusseltside investeeringute tulu on viimaste aastate suurim

Kahjukindlustusseltsid teenisid 2019. aasta 9 kuuga 60 miljonit  eurot kasumit, millest kolmandas kvartalis teeniti 24 miljonit. Erinevalt varasematest aastatest on 2019. aastal tegevustulemit oluliselt toetanud investeeringute kasum. Kõik kahjukindlustusseltsid olid 9 kuu arvestuses kasumlikud. 

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Kahjukindlustussektoris on suundumus tariifide langetamise poole. See tendents puudutab eelkõige hinnatundlikumaid masstooteid nagu liiklus- ja kaskokindlustus. Eesti liikluskindlustuse statistikast lähtub, et keskmine aastamakse on vähenenud 3% võrra. Samas jätkub kahjude inflatsioon majanduskasvu ja keskmise palga kasvu mõjul.