Kahjukindlustuse sektori IV kvartali 2018 ülevaade

Eesti turul tegutses 2018. aasta lõpus seitse kahjukindlustusseltsi ja kuus välisriigi kindlustusandja filiaali.

Põhinäitajad

III kvartal 2018 Muutus IV kvartal 2018
Kindlustusmaksete maht 138 mln € 140 mln €
Esinenud kahjunõuete maht 87 mln € 77 mln €
Kindlustusseltside varade maht 818 mln € 834 mln €
Neto kombineeritud suhe 86,8% 86,6%
Kasum 16,4 mln € 15,6 mln €
Solventsuskapitalinõude kaetus 202% 200,7%

 

Eestis kahjukindlustusseltsid koos oma Läti ja Leedu filiaalidega kogusid 2018. aastal kindlustusmakseid 567 miljoni euro ulatuses ehk 16% rohkem kui aasta varem.

Esinenud kahjunõuete maht oli 2018. aastal 315 miljonit eurot ehk 17% rohkem kui aasta varem. 
Eesti kahjukindlustusturu maht koos siin tegutsevate välisfiliaalidega oli 2018. aasta lõpuks 384 miljonit eurot, aastavõrdluses oli kasv 14%. Filiaalide osakaal Eesti kahjukindlustuse turust oli 27%.

Kahjukindlustusseltside neto kombineeritud suhe ehk kahjusuhe koos kulusuhtega langes aastaga 87,9%ni. Võrreldes eelneva aastaga vähenes rohkem kulusuhe, vähem kahjusuhe. Kombineeritud suhte kahanemise ja mahtude kasvu koosmõjul kasvas kahjukindlustusseltside tehniline kasum. Kahjukindlustusseltside investeerimistulemused on praeguse intressikeskkonna tingimustes tagasihoidlikud. 

Kahjukindlustusseltsid teenisid 2018. aastal 55 miljonit eurot kasumit. 

Kahjukindlustussektori kapitaliseeritus langes aastaga 201%ni. Kasumlikkus on avaldanud positiivset mõju omavahendite mahtudele, kuid teisest küljest on preemiamahtude kasvu tingimustes tõusnud ka kapitalinõude suurus. Lisaks vähendavad omavahendite suurust planeeritavad dividendid, mis on aasta-aastalt kasvanud. Kapitalinõuded on täidetud kõikidel kahjukindlustusseltsidel.

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Liikluskindlustus jõudis 2018. aastal esimest korda kasumisse, kuid juba aasta lõpus võis märgata kasumlikkuse langust.
  • Sektoris suurima kasumi annab jätkuvalt varakindlustus. Paranenud on kaskokindlustuse tulem.