Krediidiandjate sektori I kvartali 2021 ülevaade

Krediidiandjate ja -vahendajate juures sõlmitavate lepingute arv on alates koroonakriisi puhangust vähenenud. 2021. aasta esimeses kvartalis väljastati uusi laene 11% vähem kui 2020. aastal keskmiselt: kui mullu sõlmiti keskmiselt 171 000 lepingut kvartalis, siis tänavu esimeses kvartalis 152 000 uut lepingut. Peamine langus tuli tagatiseta väikelaenu arvelt: uute lepingute arv vähenes 138 000-lt (2020. aasta keskmine) 120 000 lepinguni. Vaatamata langusele jääb tagatiseta väikelaen enim väljastatavaks laenuks, moodustades 79% uutest lepingutest. Ka teisi laenulepinguid sõlmiti tavalisest vähem. Erandiks oli sõidukiliising, kus müük mõnevõrra kasvas. 

 

Põhinäitajad

IV kvartal 2020 Muutus I kvartal 2021
Tarbimislaenude jääk 1 185 mln € 1 183 mln €
Lepingute arv 513 930 tk 511 548 tk
   sh uute lepingute arv 171 531 tk 152 026 tk
Puhas intressitulu 27,4 mln € 30,0 mln €

 

 

Vaatamata uute krediidilepingute väiksemale arvule on nende rahaline kogusumma võrreldes eelmise aastaga kasvanud, 184 miljonilt eurolt (2020. aasta kvartali keskmine) 187 miljoni euroni, mis viitab keskmise võetava laenusumma kasvule.

Laenuportfelli kvaliteet esimeses kvartalis pisut paranes: viivises olevate lepingute arv vähenes ning ka nende osakaal krediidiandjate väljastatud laenudes langes 10%-lt 8,9%-le. Viivises olevate lepingute arv vähenes kõikide laenuliikide arvestuses.

 

 

Samal ajal on makseraskustes olevate lepingute arv jätkuvalt üsna suur: lisaks viivises olevale 45 000 lepingule kanti esimeses kvartalis maha 19 000 lepingut ning loovutati teistele pooltele (sh inkassod) makseraskuste tõttu 7000 lepingut. Kokku oli seega esimeses kvartalis makseraskustes lepinguid (viivises, maha kantud ja loovutatud) 71 000 ehk 13,9% väljastatud laenulepingutest. Eelmises kvartalis oli selliseid lepinguid ligi 90 000.

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Kuigi uusi laene võeti vähem, on keskmine laenusumma kasvanud.
  • Kuigi viivises olevate lepingute arv vähenes; jääb makseraskustes olevate lepingute arv kõrgeks.