Krediidiandjate sektori II kvartali 2021 ülevaade

2021. aasta teises kvartalis tegutses turul 57 krediidiandjat ja 10 krediidivahendajat.

 

 

 

 

Põhinäitajad

I kvartal 2021 Muutus II kvartal 2021
Tarbimislaenude jääk 1 183 mln € 1 215 mln €
Lepingute arv 511 548 tk 526 948 tk
   sh uute lepingute arv 152 026 tk 163 587 tk
Puhas intressitulu 30,0 mln € 28,7 mln €

 

 

Krediidiandjate laenuportfelli jääk ületas esmakordselt 1,2 miljardi euro taseme, kasvades kvartaliga 3%. Teises kvartalis sõlmiti 8% rohkem laenulepinguid kui esimeses kvartalis ning ka lepingute keskmine laenusumma kasvas. Enim väljastati tagatiseta väikelaenu, 79% kõikidest väljastatud laenulepingutest. Nende keskmine summa oli teises kvartalis 823 eurot (esimeses kvartalis 765 eurot). Tõusujoonel on ka sõlmitavate liisingulepingute arv, nende väljastamine on peaaegu jõudnud kriisieelse tasemeni. Keskmine sõidukiliisingu laenusumma oli teises kvartalis 17 207 eurot (esimeses kvartalis 16 687 eurot). Kokku sõlmiti krediidiandjate ja -vahendajate juures teises kvartalis 164 000 uut lepingut, mis vaatamata kasvule jääb veel alla nii kriisieelsele kui ka eelmise aasta keskmisele.

viivuslaenud

Krediidiandjate koondlaenuportfelli kvaliteet teises kvartalis mõnevõrra paranes makseraskuste tõttu loovutatud laenude vähenemise tõttu. Teises kvartalis loovutati alla kolme tuhande lepingu, mida on võrreldes esimese kvartaliga kaks korda vähem. Loovutatud lepinguid oli 0,5% olemasolevatest laenulepingutest. Mahakantud lepingute osakaal pisut kasvas, olles 3,8% olemasolevatest laenulepingutest. Viivises olevate lepingute osakaal väljastatud laenudes ei ole aga kvartaliga muutunud ja püsis 8,9% juures. Kokku oli seega teises kvartalis makseraskustes lepinguid (viivises, maha kantud ja loovutatud) kokku 70 000 ehk 13,2% olemasolevatest laenulepingutest. Esimeses kvartalis oli selliseid lepinguid üle 71 000 ehk 13,9%.

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Üle poolte krediidiandjate tegevusaktiivsus on madal.
  • Teises kvartalis väljastatud laenulepingute arv on kasvanud 8%, kuid jääb endiselt kriisieelsest tasemest allapoole. Keskmine võetav laenusumma on kasvanud.
  • Kuigi makseraskuste tõttu loovutatud lepingute arv vähenes, püsib probleemsete lepingute arv suur.