Krediidiandjate sektori III kvartali 2020 ülevaade

2020. aasta kolmandas kvartalis tegutses turul 45 krediidiasutuste välist krediidiandjat ja 11 krediidiasutustega seotud krediidiandjat ning 9 krediidivahendajat.

Kolmandas kvartalis kiirenes krediidiandjate poolt uute laenude väljastamine. Uusi lepinguid sõlmiti 15% rohkem kui teises kvartalis – 175 000 võrrelduna 153 000ga. Samas enne COVID-19 kriisi ehk 2019. aastal sõlmiti keskmiselt 200 000 lepingut kvartalis.

Põhinäitajad

II kvartal 2020 Muutus III kvartal 2020
Tarbimislaenude jääk 1 162 mln € 1 170mln €
Lepingute arv 515 202 tk 501 362 tk
   sh uute lepingute arv 152 822 tk 175 185 tk
Puhas intressitulu 25,2 mln € 25,0 mln €

 

 

Uusi lepinguid sõlmiti COVID-19 kriisi ajal vähem. Suurima osa kolmandas kvartalis sõlmitud lepingutest ehk 81% moodustasid tagatiseta väikelaenud ehk muu rahaline krediit, kokku sõlmiti neid lepinguid 141 000. Sellele järgnes järelmaks (16%) 29 000 lepinguga ning sõidukiliising (3%) 5000 lepinguga.

Uute lepingute arv on kasvanud kvartaliga kõikides laenuliikides. Järelmaksu osas jõudis uute lepingute arv kriisieelse tasemeni, teistes laenuliikides on lepinguid umbes 90% nii palju kui enne kriisi. Erandiks jääb muu vara liising, kus uusi lepinguid sõlmiti vaid 21% kriisieelsest tasemest.

Kasvanud laenuaktiivsuse tõttu on ka krediidiandjate tarbimislaenude koondlaenuportfelli maht kolmandas kvartalis 0,6% suurem ning moodustas septembri lõpus 1,17 miljardit eurot.

Laenuportfelli kvaliteet kolmandas kvartalis mõnevõrra halvenes. Krediidiandjate poolt väljastatud laenudest 9,6% olid viivises, ehk kokku 48 000 lepingut. Teises kvartalis oli neid 8,9%. Kõige rohkem oli viivises tagatiseta väikelaene ehk 14,9% lepingutest. Kõige vähem oli viivises sõidukiliisinguid (0,5% lepingutest).

image 2

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Krediidiandjate laenuaktiivsus suurenes ja kvartaliga väljastatud laenude arv tõusis peaaegu kriisieelse tasemeni. 
  • Laenuportfelli kvaliteet halvenes majanduse olukorra üldise halvenemise tõttu. Krediidiasutuste väliste krediidiandjate laenuportfellis ulatus viivislaenude osakaal 15,9%ni laenude arvust, krediidiasutustega seotud krediidiandjatel oli viivislaene 1,6%. COVID-19 kriisi teisest lainest tingituna on endiselt kõrgendatud riskiks tarbijate sissetulekute kadumine või nende vähenemine ja selle tagajärjel makseraskuste tekkimine või sissetulekute laenuga asendamine.