Krediidiandjate sektori IV kvartali 2021 ülevaade

Krediidiandjate sektoris oli neljandas kvartalis suurim muutus tarbimislaenude arvu kasvule pööramine pärast laenude aktiivset tagasimaksmist septembris. Finantsinspektsioonile esitatud andmetest nähtub, et nii tagatiseta väikelaenude kui ka järelmaksulepingute arv, mis kolmandas kvartalis järsult vähenes, kasvas neljandas kvartalis taas varasema tempoga. Krediidiandjate koondlaenuportfelli jääk ulatus detsembri lõpus 1,4 miljardi euroni (ca 570 000 lepingut).

 

Põhinäitajad

III kvartal 2021 Muutus IV kvartal 2021
Tarbimislaenude jääk 1 370 mln € 1 405 mln €
Lepingute arv 554 083 tk 569 367 tk
   sh uute lepingute arv 178 077 tk 175 020 tk
Puhas intressitulu 31,0 mln € 29,6 mln €

 

Neljandas kvartalis sõlmiti 175 000 uut laenulepingut. Kuigi võrreldes eelmise kvartaliga on sõlmitud lepingute arv pisut vähenenud, jääb see viimase kahe aasta üheks kõrgemaks näitajaks. Kõige rohkem sõlmiti tagatiseta väikelaenu (126 000) ja järelmaksu lepinguid (44 000) lepinguid.

Krediidi kulukuse määr (KKM) on pankadega seotud krediidiandjatel ja pankadevälistel krediidiandjatel endiselt väga erinev. Pankadeväliste krediidiandjate laenud on keskmiselt kliendile märgatavalt kallimad kui pankadega seotud krediidiandjate laenud. Neljandas kvartalis oli sõidukiliisingu keskmine KKM pankadega seotud krediidiandjate puhul 5% ja pankadeväliste krediidiandjate puhul 23%. Muu rahalise krediidi keskmine KKM oli pankadega seotud krediidiandjate puhul 14% võrrelduna pankadeväliste krediidiandjate 45%ga. Vaid järelmaksu puhul oli KKM suhteliselt ühel tasemel nii pankadega seotud krediidiandjate (keskmiselt 18%) kui ka pankadeväliste krediidiandjate puhul (keskmiselt 19%).

Ka viivislaenude osakaal krediidiportfellis on krediidiandjatel väga erinev. Kui pankadega seotud krediidiandjate laenudest oli viivises alla 2% lepingutest, siis pankadeväliste krediidiandjate laenudest oli viivises peaaegu 15%. Kokku oli neljandas kvartalis makseraskustes klientide lepinguid (viivises, kvartali jooksul maha kantud ja loovutatud lepingud kokku) 73 000. Makseraskustes klientide lepingute arv ei ole võrreldes kolmanda kvartaliga oluliselt muutunud.