Makseasutuste sektori I kvartali 2019 ülevaade

Eesti turul tegutses 2019. aasta esimeses kvartalis 13 makseasutust, millest kolm tegutsesid erandi alusel.

Põhinäitajad

IV kvartal 2018 Muutus I kvartal 2019
Maksete maht 196 mln € 183 mln €
Maksete arv 1,8 mln tk 1,8 mln tk
Kasum 1,6 mln € 1,1 mln €
Omakapitali tootlikkus (aasta baasil) 24% 20%
Omavahendite nõude kaetus 968% 814%

 

Eestis tegutsevate makseasutuste vahendusel tehti 2019. aasta esimeses kvartalis makseid 183 miljoni euro väärtuses, see on 7% vähem kui 2018. aasta neljandas kvartalis.

Esimeses kvartalis teostati 1,8 miljonit makset, mis on samapalju kui eelmises kvartalis. Keskmine maksetehingu summa oli 103 eurot ehk 5% väiksem kui eelmises kvartalis.

Makseasutused teenisid esimeses kvartalis 1,1 miljonit eurot kasumit.

Makseasutuste sektori omakapitali tootlikkus moodustas esimeses kvartalis 20,0%,  eelmises kvartalis oli tootlikkus 24,3%.

Makseasutuste sektori kapitaliseeritus on hea, omavahendite ülejääk ületab omavahendite nõuet 8,1 korda. 

Peamised arengusuunad

  • Teises kvartalis tühistas Finantsinspektsioon makseasutuse GFC Good Finance Company AS tegevusloa talle kohalduvate seaduse nõuete oluliste rikkumiste tõttu.
  • Finantsinspektsioon jätkab probleemsemate ja riskantsemate turuosaliste jälgimist kas kohapealse kontrolli, järelepärimiste või tihedama aruandluse abil.