Makseasutuste sektori I kvartali 2020 ülevaade

Eestis tegutsevate makseasutuste vahendusel tehti 2020. aasta esimeses kvartalis makseid 88,4 miljoni euro väärtuses. Võrreldes 2019. aasta viimase kvartaliga tehti makseid 3,7% suuremas mahus. Esimeses kvartalis teostatud maksete arv jäi võrreldes neljanda kvartaliga samale tasemele – teostati 2 miljonit makset (0,5% rohkem kui möödunud kvartalis). Keskmine maksetehingu summa oli 43,8 eurot (IV kvartalis 42,5 eurot).

 

 

 

Põhinäitajad

IV kvartal 2019 Muutus I kvartal 2020
Maksete maht 85 mln € 88 mln €
Maksete arv 2,0 mln tk 2,0 mln tk
Kasum 1,5 mln € 1,8 mln €
Omakapitali tootlikkus (aasta baasil) 24% 27%
Omavahendite nõude kaetus 1414% 1948%

 

 

Piiriülesed maksed moodustasid esimeses kvartalis 14% kõikidest maksetest (IV kvartalis 16%). Kaardimaksed moodustasid 33% kõikidest maksetest, veidi vähenedes võrreldes eelmise kvartali näitajaga, mis oli 35%. Rahasiirete maht moodustas 20% kõikidest tehingutest (IV kvartalis 23,6%).

Makseasutused teenisid makseteenuste osutamisest esimeses kvartalis müügitulu kokku 1,7 miljonit eurot (2019 esimene kvartal: 1,5 miljonit eurot). Sektori kogutulud olid esimeses kvartalis 6,8 miljonit eurot (2019 esimene kvartal: 5,3 miljonit eurot). Kogutuludest moodustasid makseteenustest saadud tulud 24,5% (2019 esimene kvartal: 28,2%). Suurima osa (44%) moodustasid kogutuludest intressitulud. Sektori ärikasum esimeses kvartalis oli 36 tuh eurot. Kokku teenisid makseasutused esimeses kvartalis kasumit 1,8 miljonit eurot (2019 I kvartal: 1,1 miljonit eurot).

Tõusnud on sektori keskmine omakapitali tootlikkus, milleks oli esimese kvartali lõpus 26,64% (2019 IV kvartal: 23,88%, I kvartal: 18,92%).

Makseasutuste sektori kapitaliseeritus on väga hea, omavahendite ülejääk ületab omavahendite nõuet 19,5 korda.

 

Makseasutuste klientide varade struktuur

Esimese kvartali lõpu seisuga moodustas makseasutuse sektoris klientide varade bilansiline maht 2,85 miljonit eurot.

Mittefinantsettevõtete varad moodustasid esimese kvartali lõpu seisuga sektoris 60,1% ning kodumajapidamiste varad 38,4%. Neljanda kvartali lõpu seisuga olid vastavad osakaalud 40,7% ja 58,1%.

Võrreldes aasta tagusega on oluliselt vähenenud nii kogu sektori klientide varade maht kui piiriüleste klientide varade maht tulenevalt GFC Good Finance Company AS turult lahkumisest. Makseasutuse tegevusluba tunnistati 2019. aastal Finantsinspektsiooni poolt kehtetuks.

Esimese kvartali lõpu seisuga moodustasid piiriülesed klientide varad 19% sektori klientide varade kogumahust. Piiriülestest varadest 14% kuulusid Soome klientidele, 6,1% Hispaania klientidele, 3% Läti klientidele. Teiste piiriüleste (sh Leedu, Holland, Suurbritannia, Taani) klientide varad jäid riigiti kogu sektori mahus osakaalult 0-1% vahele. Piiriüleselt hoitavad klientide varad järgisid sarnast struktuuri Eesti klientide varadega – mittefinantsettevõtete varad moodustasid 63,5% piiriüleste klientide varadest, kodumajapidamiste varad 35,9%.

 

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Sektoris ei ilmnenud aasta esimeses kvartalis olulisi COVID-19 pandeemiast tulenevaid kahjusid.
  • Huvi makseasutuse tegevusloa vastu on jätkuvalt suur. Samuti esitatakse Finantsinspektsioonile taotlusi piiriüleste teenuste osutamiseks.