Makseasutuste sektori II kvartali 2018 ülevaade

Eesti turul tegutses 2018. aasta teise kvartali seisuga 13 makseasutust, millest 3 tegutses erandi alusel.

Võtmenäitajad

I kvartal 2018 Muutus II kvartal 2018
Maksete maht 120,4 mln eurot 167 mln eurot
Maksete arv 0,97 mln tk 1,1 mln tk
Kasum 0,5 mln eurot 1,5 mln eurot
Omakapitali tootlikkus (aasta baasil) 11,9% 23,3%
Omavahendite nõude kaetus 854% 1044%

 

Eestis tegutsevate makseasutuste vahendusel tehti 2018. aasta teises kvartalis makseid 167 miljoni euro väärtuses, 39% rohkem kui esimeses kvartalis. Maksetehingute mahu kasv oli tingitud ühest makseasutusest. 

Teises kvartalis teostati 1,1 miljon makset, mis on 15% rohkem kui esimeses kvartalis. Keskmine maksetehingu summa oli 152 eurot, 21% suurem kui esimeses kvartalis.

Makseasutused teenisid teises kvartalis 1,5 miljonit eurot kasumit. Makseasutuste sektori omakapitali tootlikkus moodustas teises kvartalis 23,3%, esimeses kvartalis oli vastav näitaja 11,9%. 

Makseasutuste sektori kapitaliseeritus on tugev, omavahendite ülejääk ületab omavahendite nõuet 10,4 korda. Omavahendite nõude kaetuse suurenemine on 2017. aasta auditeeritud kasumi kaasamisest omavahenditesse.

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Makseasutused teenivad vaid 19% sektori tulust makseteenuste osutamiselt.
  • Soov siseneda Eesti makseasutuste või e-raha asutuste turule on viimase aasta jooksul olnud suur. Muuhulgas taotlevad tegevusluba mitteresidentide poolt Eestis asutatud äriühingud.