Makseasutuste sektori III kvartali 2018 ülevaade

Eesti turul tegutses 2018. aasta kolmanda kvartali seisuga 13 makseasutust, millest kolm tegutsesid erandi alusel.

Põhinäitajad

II kvartal 2018 Muutus III kvartal 2018
Maksete maht 167 mln € 200 mln €
Maksete arv 1,1 mln tk 1,7 mln tk
Kasum 1,5 mln € 0,9 mln €
Omakapitali tootlikkus (aasta baasil) 23,3% 22%
Omavahendite nõude kaetus 1044% 940%

 

Eestis tegutsevate makseasutuste vahendusel tehti kolmandas kvartalis makseid 200,3 miljoni euro väärtuses, 20% võrra enam kui teises kvartalis. 

Maksete arv oli kolmandas kvartalis 53% võrra suurem kui kvartal varem ehk kokku tehti 1,7 miljonit makset. Maksete kasv oli tingitud osaliselt sellest, et osa turuosalisi reklassifitseeris teatud tüüpi tehingud makseteenusteks. Keskmine maksetehingu summa oli 119 eurot, 22% võrra väiksem kui teises kvartalis.  

Piiriülesed maksed moodustasid 44% kõigist maksetest. Eraisikute maksed moodustasid 15% ning kaardimaksed 14% kõigist maksetest.

Makseasutused teenisid kolmandas kvartalis 957 000 eurot kasumit. Seda on enam kui poole võrra rohkem, võrreldes 2017. aasta sama perioodiga. Makseasutuste sektori aastane omakapitali tootlikus moodustas kolmandas kvartalis 22%, teises kvartalis oli vastav näitaja 23,3%. 

Makseasutuste müügitulu makseteenustest moodustas kolmandas kvartalis 1,4 miljonit eurot ehk vaid veerandi sektori kogutulust. Muu müügi- ja tegevustulu moodustas 0,3 miljonit eurot ehk ligi 7% kogutulust. Üle poole makseasutuste tulust ehk 2,2 miljonit eurot moodustab finantstulu, sh intressitulu. 

Makseasutuste sektori kapitaliseeritus oli hea, omavahendite ülejääk ületas omavahendite nõuet 9,4 korda.

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Makseteenuste osutamisega teenis makseasutuste sektori veerandi oma tulust, enim teeniti intressitulu.
  • Mitteresidente teenindavaid makseasutusi ohustab jätkuvalt potentsiaalselt enim rahapesurisk.
  • Sektori üldine kapitaliseeritus on hea.