Makseasutuste sektori IV kvartali 2018 ülevaade

Eesti turul tegutses 2018. aasta lõpus 13 makseasutust, millest kolm tegutsesid erandi alusel. 

Põhinäitajad

III kvartal 2018 Muutus IV kvartal 2018
Maksete maht 200 mln € 196 mln €
Maksete arv 1,7 mln tk 1,8 mln tk
Kasum 0,9 mln € 1,6 mln €
Omakapitali tootlikkus (aasta baasil) 22% 24%
Omavahendite nõude kaetus 940% 946%

 

Eestis tegutsevate makseasutuste vahendusel tehti neljandas kvartalis makseid 196 miljoni euro väärtuses, 2% võrra vähem kui kolmandas kvartalis.

Maksete arv oli neljandas kvartalis 7% võrra suurem kui kvartal varem, kokku tehti 1,8 miljonit makset. Keskmine maksetehingu summa oli 109 eurot, 8% võrra väiksem kui kolmandas kvartalis. Maksete arvu suurenemise taga oli ühe turuosalise otsus kvalifitseerida pakutav teenus alates kolmandast kvartalist makseteenusena. 

Makseasutused teenisid neljandas kvartalis 1,6 miljonit eurot kasumit, 78% võrra enam kui kvartal varem.
Sektori aastane omakapitali tootlikkus moodustas neljandas kvartalis 24,4%, kvartal varem oli vastav näitaja 22%. 
Makseasutuste sektori kapitaliseeritus oli hea, omavahendite ülejääk ületas omavahendite nõuet 9,5 korda. 

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Mitteresidente teenindavaid makseasutusi ohustab jätkuvalt potentsiaalselt enim rahapesurisk.
  • Sektori üldine kapitaliseeritus on hea.