Euroopa Keskpanga ühtse pangandusjärelevalve (SSM) järelevalvenõukogu kohtumine

06.06.2018
8:00 - 18:00
Frankfurt

inantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler osaleb Frankfurdis toimuval Euroopa Keskpanga ühtse pangandusjärelevalve (SSM) järelevalvenõukogu kohtumisel.