Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve EIOPA järelevalvenõukogu kohtumine

23.11.2021
10:00 - 18:00
24.11.2021
10:00 - 17:00
Telekonverents
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer osaleb Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve EIOPA järelevalvenõukogu kohtumisel.