Euroopa Pangandusjärelevalve EBA rahapesutõkestamise komitee koosolek

23.11.2021
15:00 - 18:00
24.11.2021
11:00 - 17:00
Telekonverents
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm osaleb Euroopa Pangandusjärelevalve EBA rahapesutõkestamise komitee koosolekul.