Krediidiandjate ja -vahendajate infopäev

04.09.2018

Krediidiandjatele ja -vahendajatele suunatud infopäeval tutvustati:

  • Finantsinspektsiooni järelevalve korraldust kohapealsete kontrollide läbiviimisel,
  • muudatusi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses ja
  • hiljuti avaldatud rahandusministri 19. detsembri 2015. a määruse nr 50 „Finantsinspektsioonile esitatavate krediidiandja või -vahendaja ning välisriigi krediidiandja või -vahendaja filiaali aruannete vormid, koostamise metoodika ja esitamise kord” muutmise määrust ning
  • Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni uut aruandlusportaali.

Infopäeva salvestus