Teabepäev kindlustuse turustajatele

30.11.2018
10:00 - 12:00
Sakala 4 Tallinn

Finantsinspektsioon korraldas 30. novembril 2018 kell 10.00 – 12.00 teabepäeva kindlustuse turustajatele.

Teabepäeval räägiti: 

  • kindlustustoodete turustamise direktiivi (IDD) Eesti õigusesse ülevõtmise järel tõusetunud küsimustest, s.h. kindlustuse teabedokumendi, toodete järelevalve ja juhtimise nõuetega ja huvide konflikti maandamisega seonduvast ning
  • rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse rakendamisest.

Teabepäeva salvestus