Eesti finantssektor vajab kõrgemaid trahvimäärasid ja kiiremat menetlust

12.03.2021

Võimalus teha finantssektoris haldustrahve parandaks oluliselt võimalust kohaselt ja kiiresti reageerida rikkumistele finantssektoris, ütles Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja seminaril Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer. See tooks kaasa võimaluse heidutada finantskurjategijaid suuremate trahvidega ja vältida menetluste lõppemist aegumise tõttu.

“Eesti paistab Euroopas negatiivselt silma oma madalate karistusmääradega finantssektoris. Kui meil saab teha finantssektoris tegutsevale ettevõttele trahvi 32 000 ja osadel juhtudel 400 000 eurot, siis mõnes teises riigis saab sama teo eest määrata kordi suuremaid trahve,” selgitas Siim Tammer.

Lisaks väikestele trahvidele iseloomustab väärteomenetlust ka võimalus teha trahvi vaid läbi rikkumise toime pannud füüsilise isiku. See tähendab finantsjärelevalvajale mitmete tunnistajate ülekuulamist, sisekordade ja otsuste läbihindamist ja selle sidumist juba toimunud teoga. Nende toimingutega lõpule jõudes on tehtud teod tihti õiguse silmis juba aegunud ja karistus jääb sootuks ära.

Finantsinspektsioon on aastaid toetanud lähenemist viia finantssektori karistused haldusraamistikku, mis võimaldaks määrata finantssektoris tegutsevatele ettevõtetele halduskorras trahve.

Veel uudiseid