Eestit külastab Euroopa pangandusjärelevalve juht Andrea Enria

22.08.2019

Neljapäeval ja reedel, 22.-23. augustil viibib Eestis Euroopa Keskpanga pangandusjärelevalve juht Andrea Enria. Tegu on järelevalvejuhi iga-aastase visiidiga liikmesriikide järelevalveasutustesse. 

Eestis kohtub hr Enria Finantsinspektsiooni kolleegidega ning pankade tippjuhtidega. Kohtumiste raames keskendutakse peamiselt olulise osaluse menetlustele ning ühtsete järelevalvemeeskondade tööga seotud tegevustele, samuti arutatakse piiriüleselt hoiuste kaasamist ning rahapesu tõkestamisega seonduvat.

Eestis tegutsevatest pankadest kuuluvad Euroopa Keskpanga otsejärelevalve alla Luminor, Swedbank ja SEB.

Andrea Enria asus Euroopa Keskpanga pangandusjärelevalvet juhtima käesoleva aasta jaanuaris, mil lõppes järelevalve eelmise juhi Danièle Nouy viieaastane ametiaeg.

Lisainfo Euroopa ühtse pangandusjärelevalve kohta Finantsinspektsiooni veebilehel ning eestikeelne kokkuvõte Euroopa ühtse pangandusjärelevalve kohta Euroopa Keskpanga veebilehel

Veel uudiseid