ESMA tuletab avalduses meelde MiFID II nõudeid

15.01.2021

Kui kolmandast riigist pärit ettevõtted soovivad osutada investeerimisteenuseid Euroopa Liidus asutatud või asuvatele klientidele, siis peavad nad järgima MiFID II nõudeid, rõhutas ESMA oma avalduses.

Kui Euroopa Liidus asutatud või seal asuv jaeklient või kutseline klient algatab ainuisikuliselt investeerimisteenuse pakkumise või investeerimistegevuse kolmanda riigi äriühingu poolt, siis ei kehti äriühingule MiFID IIst tulenevad tegevusloanõuded, s.t äriühingul ei ole sel juhul filiaali asutamise kohustust (täpsemalt vaata MiFID II artiklist 42).

Ühendkuningriigi üleminekuperioodi möödudes on aga märgata turupraktikaid, kus ettevõtted turustavad Euroopa Liidus asutatud või asuvatele klientidele investeerimistoodet või –teenust proovides MiFID II nõuete täitmisest kõrvale hoida. Näiteks lisavad ettevõtted oma tingimustesse üldised sätted või kasutavad veebipõhiseid hüpikaknaid "Nõustun", kus kliendid teatavad, et mistahes tehing ettevõttega tehakse üksnes kliendi ainuisikulisel algatusel.

ESMA tuletab avaldusega meelde, et kui kolmandast riigist pärit ettevõtted sihivad Euroopa Liidus asutatud või asuvaid kliente või potentsiaalseid kliente või reklaamivad neile oma investeerimisteenuseid või -tegevusi koos kõrvalteenustega, siis ei tohiks seda pidada teenuseks, mida pakutakse üksnes kliendi ainuisikulisel algatusel.
 Pane tähele:

  • Investeerimisteenuste osutamine Euroopa Liidus ilma nõuetekohase loata võib teenusepakkujatele tuua kaasa haldus- või kriminaalmenetluse ja sanktsioonide rakendamise.
  • Kui kasutada investeerimisteenuste pakkujate teenuseid, millel puudub nõuetekohane tegevusluba, võivad kliendid kaotada neile Euroopa Liidu asjakohaste õigusaktide alusel antud kaitse.
     

Veel uudiseid