Euroopa järelevalveasutused algatasid avaliku arutelu kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumendi muudatuste osas

18.10.2019

Euroopa järelevalveasutused (EBA, EIOPA, ESMA) kutsuvad üles avaldama seisukohti kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumendi muudatuste osas. 

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse (ESMA) kodulehel.

Tähtaeg tagasiside esitamiseks läbi ESMA kodulehe on 13. jaanuar 2020.

Veel uudiseid