Finantsinspektsioon keelas Admiral Markets ASil teenuste osutamise Tšehhi Vabariigis asutatud filiaali kaudu

23.05.2018

Finantsinspektsiooni juhatus tegi 21. mail 2018 investeerimisühingule Admiral Markets AS ettekirjutuse, millega keelas ettevõttel teenuste osutamise Tšehhi Vabariigis asutatud filiaali kaudu.

Finantsinspektsioon tuvastas Tšehhi Vabariigi väärtpaberituru järelevalve asutuselt (CNB) saadud teabe alusel, et Admiral Markets AS on pikema aja jooksul pannud toime olulisi ja korduvaid rikkumisi, mis seisnevad aruandluskohustuse täitmata jätmises.

„Eesti finantsvahendajatel, kes kasutavad teenuste osutamise vabadust teises Euroopa Liidu liikmesriigis, tuleb hoolikalt järgida ka sealseid kohalduvaid norme, meeldib see või mitte,“ rõhutas Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. „Admirali kaasus on hoiatav näide, et vastuvõtva riigi järelevalveasutuse teadmatusse jätmisesse ja asutuse järgnevatesse sammudesse tuleb suhtuda täie tõsidusega, ning aegsasti üle vaadata enda vastavuskontroll maja sees.“

Aruandluse esitamise kohustuse rikkumine ohustas järelevalve teostamist filiaali tegevuse ja finantsseisundi üle Tšehhi Vabariigi väärtpaberituru järelevalve asutuse poolt. Ühtlasi tõi see kaasa Admiral Markets ASi tegevust, klientide ja investorite huve, aga ka finants- ning väärtpaberituru kui terviku usaldusväärsust ja läbipaistvust ohustavaid asjaolusid.

Finantsinspektsioon otsustas eelnevalt Tšehhi kolleegidega konsulteerides keelata Admiral Markets ASil Tšehhi Vabariigi filiaali kaudu mistahes investeerimisteenuste ja -kõrvalteenuste osutamise väärtpaberituru seaduse tähenduses alates otsuse jõustumisest ehk 22. maist 2018.

Veel uudiseid