Finantsinspektsioon kontrollis makse- ja e-raha asutuste kohustust klientidele teavet edastada

13.05.2021

Eestis tegutsevate ja Finantsinspektsioonilt tegevusloa saanud makse- ja e-raha asutusi kontrollides ei tuvastanud inspektsioon olulisi puudusi tarbijate teavitamist puudutavates sise-eeskirjades. Inspektsioonile esitatud andmetest selgus, et  makse- ja e-raha asutused teavitavad üldiselt oma kliente makseteenuse lepingute tingimustest ja teenuste hindadest nõuetekohaselt. Kokku osales Finantsinspektsiooni kontrollis 12 ettevõtet. 

Enne lepingu sõlmimist peavad makseasutused ja e-raha asutused oma klientidele esitama teavet makseteenuse lepingu, ühekordse makseteenuse lepingu ning maksekontoga seotud makseteenuste kohta. Makse- ja e-raha asutustel peavad olema kehtestatud teabe esitamiseks sise-eeskirjad ja nõuetekohased hinnakirjad. Samuti peab igas ettevõttes olema määratletud, kes tarbijale lepingueelse teabe esitamise eest vastutab.  

Makseteenuseid osutavate makse- ja e-raha asutuste puhul Finantsinspektsioon olulisi puudusi ei tuvastanud.  Samas nende asutuste puhul, kes alles plaanivad vastavaid teenuseid pakkuda või kes olid ajutiselt teenuste pakkumise katkestanud, esines mõningaid puudusi. Näiteks ei olnud neil selgelt sise-eeskirjades määratletud lepingueelse teabe esitamise viis, selle eest vastutavad isikud või oli nõuetekohane hinnakiri alles koostamisel.

Finantsinspektsiooni kontrollis osales ka selliseid makseasutusi, kelle äriplaan ei näe ette eraisikutele makseteenuste osutamist ja kes seetõttu lepingueelset teavet oma klientidele edastama ei pea. Samuti ei kehti lepingueelse teabe edastamise nõue makseasutustele, kes väljastavad maksekaarte, millega saab maksta vaid maksekaardi väljastaja ruumides või temaga lepingu sõlminud kaupu müüvate või teenuseid osutavate isikute juures. 
 

Veel uudiseid