Finantsinspektsioon koostas börsiettevõtete ühingujuhtimise hea tava täitmise kohta ülevaate

19.03.2019

Hea Ühingujuhtimise Tava (edaspidi HÜT) koondab soovituslikud juhised äriühingu juhtimise paremaks korraldamiseks ning see on mõeldud eelkõige emitentidele, kelle emiteeritud hääleõigust andvad väärtpaberid on võetud kauplemisele väärtpaberiturule. Börsiemitentidel on kohustus koostada iga majandusaasta kohta HÜT aruanne põhimõttel ,,täidan või selgitan“, lisaks tuleb esitada teavet börsiemitendi olulisemate ühingujuhtimise aspektide kohta. Finantsinspektsiooni ülevaade käsitleb börsiemitentide ühingujuhtimise aruandeid, mis on koostatud 2017. majandusaasta kohta, ning aktsionäride üldkoosolekuid ja teabe avaldamist aktsionäridele. 

„Ehkki börsiemitendid on HÜT soovitusi vähemal või rohkemal määral arvesse võtnud, esineb tava täitmisel mitmeid olulisi puudusi, selgub Finantsinspektsiooni koostatud HÜTi aruannete analüüsist. Börsiemitentide üheks argumendiks teatud HÜT suuniste mitte täitmise osas on toodud ka väikesest turust (emitendist) tulenevat eripära, mis omakorda on tinginud ka teatud tõrkeid selliste suuniste edasi arendamisel“, selgitab Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm. „Kindlasti käib proportsionaalsuse hinnang alati nõuete täitmisega kaasas, kuid sellegipoolest on ka mitmel emitendil arenguruumi kehtiva tava täitmise ja selgitamise osas“, lisas Nõmm.

Ülevaatega saab tutvuda Finantsinspektsiooni HÜTi aruannete täitmise kokkuvõttes

Veel uudiseid