Finantsinspektsioon küsib turult arvamust finantsinnovatsiooni kohta

23.05.2019

Finantsinspektsioon kaardistab järgneva kahe nädala jooksul finantsinnovatsiooni maastikku Eestis, küsides turuosalistelt sisendit finantstehnoloogia kasutamise võimalustest, probleemkohtadest ja võimalikest lahendustest. 

Finantsinnovatsiooni avalik konsultatsioon kestab 23. maist 6. juunini 2019. Küsimustele saab vastata kahte moodi, kas Finantsinspektsiooni veebis asuva elektroonse vormi kaudu või saates täidetud küsimustik tagasi aadressile info@fi.ee.

Finantsinspektsioon on järelevalveasutus, mille strateegiline roll finantsinnovatsiooniga seotud ideede rakendamisel on analüüsida potentsiaalseid järelevalvevaldkondi, nõustada finantsturvavõrgu tõhustamist ning käsitleda finantsinnovatsiooniga kaasnevaid võimalusi ja riske.

Selle käigus panustame finantsinnovatsiooni seiramisse, reageerime kohaselt teenuste moondumisele, hindame riske ning võtame kasutusele asjakohased meetmed takistamata sealjuures innovatsiooni. Finantsinspektsioon pakub otsekontakti oma valdkonna spetsialistidega, et toetada uudsete toodete ja teenuste õiguslikku kvalifitseerimist ning selgitada kohalduvat õigusraamistikku. Finantsinspektsiooni tegevustest finantsinnovatsiooni toetamisel saab lugeda veebilehelt: www.fi.ee > Finantsinspektsioon > Finantsinnovatsioon
 

Veel uudiseid