Finantsinspektsioon: laenu restruktureerimise eesmärk peab olema laenuvõtja maksevõime taastamine

02.10.2020

Finantsinspektsioon juhib märgukirjaga laenuandjate tähelepanu laenude restruktureerimise meetmetele, mida kasutada, kui laenuvõtjal on tekkinud makseraskused. Laenuturule saadetud märgukirja eesmärk on selgitada ja täpsustada vastutustundliku laenamise põhimõtteid ning rõhutada koostöö olulisust.

“Me soovime rõhutada, et maksevõime vähenemisest haavatud laenuvõtja seisundit ei tohi laenuandja kurjasti ära kasutada. Laenude restruktureerimise tulemusena peaks olema võimalik taastada laenuvõtja maksevõimet ja jätkata lepingu täitmist,” selgitas märgukirja peamist iva Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. „Ka laenuvõtja peab olema aus ja koostööaldis laenulepingute tingimuste muutmise läbirääkimistel,“ lisas Kessler.

Märgukiri sisaldab näitlikku loetelu restruktureerimismeetmetest ja soovitab nende kasutamise ning vältimise juhtumeid. Näiteks üldjuhul ei lähe makseraskuste tekkimisel füüsilise isiku käenduse kasutamine tagatisena kokku vastutustundliku laenamise põhimõttega. Erandkorras füüsilise isiku käendust lubatakse. Näiteks siis, kui kõik teised laenu restruktureerimise võimalused ei annaks soovitud tulemust, kui kõikide osapoolte hinnangul on see parim lahendus ja kui käendaja on võimeline kaasnevaid kohustusi kandma..

Finantsinspektsiooni märgukiri on suunatud Eestis tegutsevatele pankadele, pangafiliaalidele ning krediidiandjatele ja –vahendajatele, kes laenuvõtjast võlgnike makseraskuste tõttu rakendavad meetmeid laenulepingute, sh tarbijalaenulepingute restruktureerimiseks. Finantsinspektsioon jälgib, kas laenuandjad järgivad soovitusliku iseloomuga märgukirjas olevaid suuniseid. Vajadusel Finantsinspektsioon reageerib ja teeb ettepanekuid õigusaktide muutmiseks.

Finantsinspektsiooni märgukiri

Lisainfo:

Eva Vahur, kommunikatsioonijuht +372 533 00619
Kaisa Gabral, kommunikatsioonispetsialist +372 511 1640

Veel uudiseid