Finantsinspektsioon lõpetas kriminaalmenetluse kasuks Swedbanka puudutava väärteomenetluse

18.11.2019

Finantsinspektsioon otsustas lõpetada Swedbanka puudutava väärteomenetluse, et tagada Riigiprokuratuuri poolt algatatud kriminaalmenetluse jätkumine ja vältida võimalikku topeltkaristuse riski.

Finantsinspektsioon alustas väärteomenetlust 28. oktoobril, et kontrollida Swedbankis teostatud finantsjärelevalvemenetluse käigus ilmnenud rahapesu tõkestamise väärtegude tunnuseid. Kuna kontrolli käigus ilmnesid ka kuriteo tunnused, siis otsustas Finantsinspektsioon loobuda väärteomenetlusest kriminaalmenetluse kasuks. Finantsinspektsioon teeb koostööd Riigiprokuratuuriga, et kriminaalmenetlus saaks jätkuda.

Finantsinspektsioon teostab hetkel Swedbanki suhtes ka finantsjärelevalvemenetlust, mille eesmärk on panga käitumise suunamisega hoida finantsstabiilsust ja turu läbipaistvust ning selle menetlusega jätkatakse.

Finantsinspektsioon teeb koostööd ka Rootsi ja Balti riikide finantsjärelevalveasutustega. See tähendab, et asutused koordineerivad oma tegevust ning jagavad omavahel teavet ning hinnanguid.

Veel uudiseid