Finantsinspektsioon trahvis IIZI Kindlustusmaakler AS-i 24 000 euroga

03.06.2024

Finantsinspektsioon karistas IIZI Kindlustusmaakler AS-i (registrikood 10641929) väärteo toimepanemise eest 24 000 euro suuruse rahatrahviga, sest ettevõte rikkus kindlustuse turustamise edasiandmise keeldu ning vahendaja kohustust tegutseda lähtuvalt kliendi kindlustushuvist ja seaduses esitatutud nõuetest.

Vastavalt kindlustustegevuse seadusele (KindlTS) ei või kindlustuse vahendaja kindlustuse turustamist edasi anda. Samuti on vahendaja kohustatud tegutsema lähtuvalt kliendi kindlustushuvist ja seaduses esitatud nõuetest, kindlustuslepingu keerukusastmele vastava hoolsuse ning vahendajalt eeldatava ettenägelikkuse ja pädevusega. Kuna IIZI Kindlustusmaakler AS ohustas klientide huvisid, pani ta KindlTS § 261 lõike 2 kohaselt toime väärteo ja peab maksma trahvi 24 000 eurot.

Maksimaalne karistuse määr juriidilisele isikule sellise rikkumise korral rikkumise toimepanemise ajal oli 32 000 eurot. IIZI Kindlustusmaakler AS võib otsuse vaidlustada seaduses sätestatud korras.

 

Veel uudiseid