Finantsinspektsioon tunnistas kehtetuks AS Cresco Väärtpaberid tegevusloa

11.06.2024

Finantsinspektsioon tunnistas 10. juunil 2024 kehtetuks AS Cresco Väärtpaberid (registrikood 10093327) investeerimisühingu tegevusloa. Finantsinspektsioon piiras juba 2021. aastal oluliselt AS Cresco Väärtpaberid õigust osutada investeerimisteenuseid, kuna ettevõte rikkus seaduse nõudeid. AS-l Cresco Väärtpaberid on alla kümne kliendi.  

Finantsinspektsiooni hinnangul on AS Cresco Väärtpaberid Finantsinspektsiooni korduvalt eksitanud muu hulgas seoses ettevõtte suhtes esitatud pankrotihoiatustega, olulise suurusega nõuetega investeerimisühingu vastu, ettevõtte omavahendina käsitletud olulise suurusega nõudega ja majandusaasta aruannete esitamata jätmisega. Finantsinspektsiooni hinnangul ei vasta AS Cresco Väärtpaberid lõppomanik seadusest tulevatele nõuetele. Seetõttu tunnistati AS Cresco Väärtpaberid tegevusluba kehtetuks väärtpaberituru seaduse § 58 lg 2 punktide 2, 5 ja 8 alusel.  

Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler lausus, et finantssektor peab olema usaldusväärne ja järelevalveasutuse eksitamise osas kehtib finantssektoris nulltolerants. "Piirasime Cresco tegevust oluliselt juba 2021. aastal, kuna ilmnesid seaduse rikkumisele viitavad asjaolud. Kuna Cresco tegevuses jätkusid olulised probleemid ja arengut paremusele ei olnud, siis langetasime eile otsuse ettevõtte eemaldamiseks finantsturult," märkis Kessler. 

Finantsinspektsioon keelas AS-l Cresco Väärtpaberid juba 2021. aastal ettekirjutustega uutele klientidele investeerimisteenuste osutamise ja olemasolevatele klientidele investeerimisteenuste osutamise, v.a. teenused, mis olid vajalikud teenuste või kliendisuhte lõpetamiseks. Alates 2021. aastast on Finantsinspektsioon teinud ettevõttele kokku viis ettekirjutust ja määranud ühe rahatrahvi. AS-i Cresco Väärtpaberid tegevusloa kehtetuks tunnistamisel ei ole mõju finantsstabiilsusele.

Tagatisfondi teade investeeringute hüvitamise kohta
 

Veel uudiseid