Kilvar Kessler: igapäevaste pangateenuste kättesaadavusega on olnud probleeme

22.02.2024

Põhimakseteenused peavad olema kättesaadavad ka siis, kui nende teenuste pakkumisega ei kaasne pankadele suurt tulu, ütles Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler täna pankade ja pangafiliaalide esindajatele korraldatud infotunnis.

Põhimakseteenused on pangateenused, mida inimene vajab oma igapäevaste rahaasjade korraldamiseks, näiteks kaardimaksed, otsekorraldused ning sularaha sisse- ja väljamaksed. Need on teenused, mis peavad olema Eestis elavatele inimestele kättesaadavad. Finantsinspektsioon on kontrollide käigus tuvastanud, et pangad ja pangafiliaalid ei ole tarbijatele neid teenuseid alati taganud ja hakkab seetõttu põhjalikumalt kontrollima, kas põhimakseteenuste osutajad täidavad seadusest tulenevaid nõudeid. 

„Põhimakseteenuste kättesaadavus ja osutamine on reguleeritud Euroopa Liidu direktiiviga ja küllaltki ranged nõuded on igapäevaste pangateenuste pakkumise tagamiseks sätestatud ka Eesti seaduses. Finantsinspektsiooni soovituslikus juhendis on samuti kirjas, et pangad ei tohi põhimakseteenuste pakkumisest keelduda ja sellega osa inimestest finantssüsteemist välja tõugata. Seda ei tohi teha isegi siis, kui põhimakseteenuste pakkumine ei tõota pankadele suurt tulu,“ selgitas Kessler.

Kuna põhimakseteenuste osutamisega on olnud probleeme, siis kutsus Finantsinspektsioon pankade ja pangafiliaalide esindajad täna infopäevale ja selgitas neile aasta alguses jõustunud soovitusliku juhendi „Nõuded põhimakseteenuste osutajatele“ sisu. Infotunnis said vastatud ka kõik pankade küsimused, mis seoses juhendiga esile on kerkinud. Juhendi eesmärk on kokku võtta põhimakseteenuste pakkumisega seotud nõudeid, ühtlustada turupraktikaid ning seeläbi tagada tarbijatele põhimakseteenuste laialdane kättesaadavus ja teenustele igakülgne ligipääs. Juhend keskendub vaid nendele küsimustele ja probleemidele, mis kõige rohkem Eesti põhimakseteenuste osutajaid puudutavad.
 
Põhimakseteenuse osutamise üle teostavad Eestis järelevalvet nii Finantsinspektsioon kui ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, viimasel on õigus rikkumiste puhul läbi viia ka väärteomenetlusi.

Finantsinspektsiooni soovituslik juhend „Nõuded põhimakseteenuste osutajatele“
 

Veel uudiseid