Kohtumine EIOPAs PRIIPi KIDi muudatuste teemal

06.11.2019

Euroopa järelevalveasutused (EBA, EIOPA, ESMA) algatasid 16. oktoobril konsultatsiooni muutmaks Euroopa Komisjoni 8. märtsi 2017. aasta delegeeritud määrust (EL) 2017/653, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente (KID). Finantsinspektsiooni uudis konsultatsiooni kohta, sh konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadavad Finantsinspektsiooni kodulehel.

Käesolevaga kutsuvad Euroopa järelevalveasutused 29.11.2019 toimuvale kohtumisele, et arutada ja selgitada PRIIPi KIDi muudatusi. Kohtumine toimub Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse (EIPOA) ruumides.

Registreerumine (sh veebis jälgimiseks läbi Webexi).

Enne lennupiletite ja majutuse broneerimist paluvad kohtumise korraldajad oodata EIOPAlt registreerumise kinnituse saabumist. Mistõttu paluvad ühtlasi veenduda registeerumise ankeedil  esitatud e-posti aadressi õigsuses.

Küsimuste korral kontakteeruda EIOPA töötajatega aadressil training&events@eiopa.europa.eu
 

Veel uudiseid