„Mitteriiklik pensionifond „Blagosostojanie“" sai 20 000 eurot trahvi

13.09.2021

Finantsinspektsioon karistas „Mitteriiklikku pensionifondi „Blagosostojanie““ (vene registrikood 1187700022465) 20 000 euro suuruse rahatrahviga, sest fond ei teavitanud eelnevalt Finantsinspektsiooni oma kavatsusest omandada kaudne oluline osalus Eesti investeerimisühingus AS-is KIT Finance Europe. Sel viisil käitudes on „Mitteriiklik pensionifond „Blagosostojanie““ rikkunud väärtpaberituru seaduse (VPTS) § 73 lõikes 1 sätestatud kaudse olulise osaluse teavitamise nõudeid.

VPTS § 237 28lõige 2 sätestab, et VPTS-i kohaselt Finantsinspektsioonile eelnevalt teatamata või VPTS § 75 lõikes 2 nimetatud ettekirjutuse vastaselt investeerimisühingus või reguleeritud turu korraldajas osaluse omandamise, selle võõrandamise või investeerimisühingu või reguleeritud turu korraldaja kontrollitavaks äriühinguks muutmise eest, samuti inspektsiooni ettekirjutuse vastaselt investeerimisühingus või reguleeritud turu korraldajas hääleõiguse või muude kontrolli võimaldavate õiguste teostamise eest kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

Teade on avalikustatud vastavalt Finantsinspektsiooni seaduse § 54 lõikele 5 ja VPTS § 230 lõikele 41.

Veel uudiseid