Nõukogu kinnitas Finantsinspektsiooni aastaaruande

26.03.2021

Finantsinspektsiooni nõukogu kinnitas 26. märtsi korralisel koosolekul järelevalve 2020. aasta aastaaruande ja eelarve ülejäägi kasutamise. 

Finantsinspektsiooni 2020. aasta eelarve ülejääk oli 1 147 404,75 eurot, mis oli suures osas tingitud koroonapandeemia tõttu ära jäänud lähetustest ja kohapealsest järelevalvetööst. Inspektsiooni nõukogu otsustas ülejäägist 714 057,48 eurot suunata Finantsinspektsiooni reservi ning 433 347,27 eurot tagastada ühetaoliselt ja proportsionaalselt järelevalvesubjektidele.

"Finantsinspektsioon tegutses, et finantsvahendajad suudaksid kriisist hoolimata pakkuda olulisi finantsteenuseid ning omaksid piisavalt suuri kapitalipuhvreid olukorras, kus võivad tavapärasest kõrgemate riskide tõttu tekkida kahjumid. Inspektsioon piiras pankade kasumite väljamaksmist ja sätestas neile raamistiku üldiste ja ühetaoliste maksepuhkuste tingimuste väljakuulutamiseks koos teiste Euroopa Liidu finantsjärelevalveasutustega,“ ütles Finantsinspektsiooni nõukogu esimees Keit Pentus-Rosimannus.

Finantsinspektsiooni 2020. aasta aastaaruande leiab Finantsinspektsiooni veebilehelt.

Veel uudiseid