Nõukogu kinnitas Finantsinspektsiooni aastaaruande

26.03.2024

Finantsinspektsiooni nõukogu kinnitas 22. märtsi korralisel koosolekul järelevalve 2023. aasta aastaaruande ja eelarve ülejäägi kasutamise ning kuulas ära juhatuse ülevaate Finantsinspektsiooni strateegia täitmisest. 

Finantsinspektsiooni 2023. aasta eelarve ülejääk oli  192 272,70 eurot, mille nõukogu otsustas kanda Finantsinspektsiooni reservi. 

“Finantsinspektsiooni tegevust rahastatakse peamiselt tasudega, mida finantsjärelevalve all olevad ettevõtted maksavad. Eelarve ülejäägi suurust arvestades pidasime mõistlikuks see suunata Finantsinspektrsiooni reservi, mida saab kasutada vajadusel järgnevatel aastatel,” ütles Finantsinspektsiooni nõukogu esimehest rahandusminister Mart Võrklaev.

Finantsinspektsiooni juhatus tegi koosolekul nõukogule ka ülevaate inspektsiooni strateegia täitmisest. 2025. aasta lõpuni kehtiva Finantsinspektsiooni strateegia leiab inspektsiooni kodulehelt.  

“Finantsinspektsioon täitis 2023. aastal edukalt talle seadusega pandud kohustusi ja Finantsinspektsiooni strateegias välja toodud eesmärke. Muu hulgas keskendus Finantsinspektsioon eelmisel aastal küberriski juhtimise hindamisse, sai rahvusvahelistelt organisatsioonidelt positiivse hinnangu rahapesu tõkestamise tegevuses ja kehtestas koos Euroopa Keskpangaga Eesti pankadele 849 miljoni euro väärtuses lisakapitali riskide katteks. Need sammud olid kindlasti vajalikud stabiilse Eesti  finantssektori tagamiseks,“ ütles Võrklaev.

Finantsinspektsioonis töötas aasta lõpu seisuga122 töötajat, kelle ülesanne on teha järelevalvet 271 finantssektoris tegutseva finantsvahendaja üle. Eelmise aasta jooksul andis inspektsioon välja 4 uut ja tunnistas kehtetuks 6 tegevusluba, tegi ettevõtetele umbes miljoni euro väärtuses trahve ja 10 ettekirjutust ning avaldas oma kodulehel 1310 hoiatusteadet. 

Nõukogu kinnitatud aastaaruande esitab Finantsinspektsioon Riigikogule. Aruande leiab ka Finantsinspektsiooni kodulehelt.  
 

Veel uudiseid