Põhja- ja Baltimaade finantsjärelevalved tõhustavad koostööd rahapesuga võitlemiseks

08.05.2019

Täna, 8. mail Stockholmis kohtunud Põhja- ja Baltimaade finantsjärelevalveasutuste juhid leppisid kokku rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alase koostöö tõhustamises.

Esimese sammuna tugevdatakse senist piiriülest rahapesu tõkestamise alast koostööd. Kokkuleppe kohaselt luuakse alaline rahapesu tõkestamisega tegelev töögrupp, kuhu kuuluvad esindajad kõikidest Põhja- ja Balti riikide finantsjärelevalveasutusest ehk Rootsist, Taanist, Norrast, Soomest, Eestist, Lätist, Leedust ja Islandilt. Rahapesu efektiivsemaks ennetamiseks vahetatakse töögrupis regulaarselt teavet ning jagatakse kogemusi. Rahapesu tõkestamise järelevalve on Põhja- ja Balti regioonis edaspidi rohkem koordineeritud.

Ettevalmistamisel on ka järelevalveasutuste koostööd reguleeriv ühine kokkulepe.

Stockholmis toimunud kohtumisel osalenud Eesti Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri sõnul on rahapesu tõkestamisele kaasaaitamine olnud Finantsinspektsiooni strateegiline prioriteet juba aastast 2014. „Tulemuseks on selgemad juhendid turule, parem metoodika ja intensiivsem järelevalvetegevus. See on oluliselt vähendanud riske Eestis, seda kuni tõrksate ja oluliselt seadust rikkuvate äride sulgemiseni välja. Finantsinspektsioonil on varasemast head töised kontaktid paljude Balti ja Põhjala kolleegidega, kuivõrd rahapesu on piiriülene probleem ning Eesti pangandusturg on tihedasti integreeritud Skandinaaviaga. Täna Stockholmis toimunud Eesti, Läti, Leedu, Islandi, Norra, Rootsi, Soome ja Taani finantsjärelevalveasutuste juhtide kohtumine väljendab selget ning ühist tahet võidelda rahapesuga ning ühiselt seista finantsturu usaldusväärsuse eest,“ rääkis Kessler.

Veel uudiseid