Krediidiandjate sektori III kvartali 2021 ülevaade

Krediidiandjate koondlaenuportfell kasvas kvartaliga 13% ja ulatus septembri lõpus 1,37 miljardi euroni.

Kolmandas kvartalis sõlmiti 9% rohkem laenulepinguid kui teises kvartalis. Kokku sõlmiti kolmandas kvartalis ligikaudu 178 000 uut lepingut, nendest umbes 134 000 olid tagatiseta väikelaenu lepingud.

 

 

Põhinäitajad

II kvartal 2021 Muutus III kvartal 2021
Tarbimislaenude jääk 1 215 mln € 1 370 mln €
Lepingute arv 526 948 tk 554 083 tk
   sh uute lepingute arv 163 587 tk 178 077 tk
Puhas intressitulu 28,7 mln € 31,0 mln €

 

 

 

Viivislaenud

Krediidiandjate koondlaenuportfelli kvaliteet paranes kolmandas kvartalis ja ka viivislaenude osakaal vähenes kvartaliga 8,9%lt 8,6%le. Kokku oli kolmandas kvartalis makseraskustes klientide lepinguid (viivises, maha kantud ja loovutatud kokku) ligikaudu 54 000 ehk 9,8% kõikidest laenulepingutest. Teises kvartalis oli selliseid lepinguid üle 70 000 ehk 13,4%.