Finantsinspektsioon avaldas Eesti finantssektori III kvartali 2018 ülevaate

11.02.2019

Eesti finantssektori olukord oli 2018. aasta kolmandas kvartalis tugev. Siin tegutsevad pangad on hästi kapitaliseeritud ning likviidsed. Pankade väljastatud laenude kvaliteet on hea. Vaatamata mõningasele langusele püsis pankade kasumlikkus kolmandas kvartalis heal tasemel, kokku teeniti kasumit 73 miljonit eurot. Pankade omakapitali tootlikkus on 9,6 protsenti.

Loe lisaks: Pangandussektori III kvartali 2018 ülevaade

Eesti kahjukindlustussektor on samuti hästi kapitaliseeritud. Kindlustusseltsid on muutunud kuluefektiivsemaks. Suurim hüpe toimus liikluskindlustuses, mille kombineeritud suhe paranes 12 protsendi võrra. Kahjukindlustussektori kasum ulatus 2018. aasta kolmandas kvartalis 16,4 miljoni euroni.

Loe lisaks: Kahjukindlustuse sektori III kvartali 2018 ülevaade

Kapitaliseeritus on tugev ka elukindlustussektoris. Seltside kasumlikkus on küll pisut langenud, jäädes 2018. aastal kolmandas kvartalis 8,6 miljonit euro juurde. Kasum on väiksem peamiselt investeerimistegevuse tõttu. Kindlustusseltsidel on klientide ees suures mahus finantsgarantiiga kohustusi ning nende tagamine on seotud suure riskiga, kuivõrd keskkond ei ole investeerimiseks soodne.

Loe lisaks: Elukindlustussektori III kvartali 2018 ülevaade

Investeerimisühingud olid 2018. aasta kolmanda kvartali lõpus piisavalt hästi kapitaliseeritud. Vaatamata sellele, et investeerimisühingute kasumlikkus langes 2,1 miljoni euroni, püsivad sektori tulubaas ja kasumlikkus heal tasemel. Kuivõrd valdav osa investeerimisühingute teenuste müügist toimub väljaspool Eestit ning teenuseid osutatakse enamjaolt mitteresidentidele, kaasnevad sellega märkimisväärsed operatsiooni-, vastavus- ja rahapesuriskid.

Loe lisaks: Investeerimisühingute sektori III kvartali 2018 ülevaade

Siinse makseasutuste sektori kapitaliseeritus on hea. 2018. aasta kolmandas kvartali sektori kasumlikkus küll mõnevõrra langes, 0,9 miljoni euroni, oli see siiski üle poole võrra suurem kui 2017. aasta samal perioodil. Makseasutuste sektori omakapitali tootlikkus oli kolmandas kvartalis 22 protsenti. Mitteresidentide teenindamisele keskendunud makseasutusi ohustab jätkuvalt enim rahapesurisk.

Loe lisaks: Makseasutuste sektori III kvartali 2018 ülevaade
 

Veel uudiseid