Finantsinspektsioon tunnistas kehtetuks krediidiandjate Credit.ee OÜ ja Saare Finants OÜ tegevusload

22.05.2024

Finantsinspektsioon tunnistas 20. mail kehtetuks Credit.ee OÜ-le 2017. aasta 5. juunil ja Saare Finants OÜ-le 2016. aasta 18. augustil väljastatud krediidiandja ja hüpoteekkrediidiandja tegevusload. Tegevusload tunnistati kehtetuks äriühingute taotluste alusel. 

Pärast tegevusloa kehtetuks tunnistamist ei või Credit.ee OÜ ega Saare Finants OÜ enam tegutseda krediidiandjana. See tähendab, et Credit.ee OÜ ja Saare Finants OÜ ei või tarbijatega krediidilepinguid sõlmida ega selleks vajalikke toiminguid teha oma nimel ja arvel.

Finantsinspektsiooni väljastatud loa alusel tegutseb Eestis tänase seisuga 47 krediidiandjat. Krediidiandjate nimekiri on leitav Finantsinspektsiooni veebilehel turuosaliste registrist.
 

Veel uudiseid