Finantsinspektsioon avaldas Eesti finantssektori IV kvartali 2018 ülevaate

10.05.2019

Eestis tegutsevate pankade laenuportfelli aastakasv kiirenes 2018. aasta neljanda kvartali lõpuks kolmanda kvartali 5%lt 5,7%ni. Seda mõjutasid eraisikute laenud, mis kasvasid aastaga 6,2%. Eraisikute laenudest üle 80% moodustasid eluasemelaenud, mis kasvasid aastaga 6,5%. Ettevõtetele väljastatud laenude aastakasv aeglustus neljandas kvartalis 2,5%ni eelmise kvartali 4,3%lt. Ettevõtete laenukasvu aeglustumine oli seotud peamiselt Danske panga mahtude vähenemisega Eesti turul. 

Loe lisaks: Pangandussektori IV kvartali 2018 ülevaade

Krediidiandjate tarbimislaenude laenuportfelli jääk kasvas 2018. aasta neljandas kvartalis 4,1% ehk 41 miljonit eurot ning ulatus aasta lõpus üle miljardi euro. Suurim osa nii kvartaalsest kui ka aastasest kasvust, vastavalt 25 miljonit ja 123 miljonit eurot, tuli sõiduki liisingult.

Loe lisaks: Krediidiandjate sektori IV kvartali 2018 ülevaade

Eestis kahjukindlustusseltsid koos oma Läti ja Leedu filiaalidega kogusid 2018. aastal kindlustusmakseid 567 miljoni euro ulatuses ehk 16% rohkem kui aasta varem.

Esinenud kahjunõuete maht oli 2018. aastal 315 miljonit eurot ehk 17% rohkem kui aasta varem. 
Eesti kahjukindlustusturu maht koos siin tegutsevate välisfiliaalidega oli 2018. aasta lõpuks 384 miljonit eurot, aastavõrdluses oli kasv 14%. Filiaalide osakaal Eesti kahjukindlustuse turust oli 27%.

Loe lisaks: Kahjukindlustuse sektori IV kvartali 2018 ülevaade

Eesti elukindlustusseltsid kogusid 2018. aasta neljandas kvartalis kindlustusmakseid 69,9 miljoni euro ulatuses ehk 26% rohkem kui kolmandas kvartalis. Aasta lõpus tehakse tavapärasest suuremaid makseid kogumistoodetesse, mistõttu oli ka kindlustusmaksete maht tavalisest suurem. 

Loe lisaks: Elukindlustussektori IV kvartali 2018 ülevaade

Investeerimisühingud haldasid 2018. aasta lõpu seisuga 674 miljoni euro ulatuses klientide varasid. Klientide varade maht vähenes neljandas kvartalis järsult 26% võrra. Põhjuseks oli peamiselt ühe turuosalise kliendibaasi vähenemine. Aasta võrdluses vähenes klientide varade maht 27% võrra. Eesti klientide osakaal kogu klientide varades oli aasta lõpus vaid 3,1%.

Loe lisaks: Investeerimisühingute sektori IV kvartali 2018 ülevaade

Eestis tegutsevate makseasutuste vahendusel tehti neljandas kvartalis makseid 196 miljoni euro väärtuses, 2% võrra vähem kui kolmandas kvartalis. Maksete arv oli neljandas kvartalis 7% võrra suurem kui kvartal varem, kokku tehti 1,8 miljonit makset.

Loe lisaks: Makseasutuste sektori IV kvartali 2018 ülevaade

Veel uudiseid