Finantsinspektsioon avaldas Eesti finantssektori I kvartali 2019 ülevaated

30.07.2019

2019. aasta esimeses kvartalis toimus Luminor Bank AS-i ühinemine samale omanikule kuuluvate pankadega Lätis ja Leedus. Nimetatud suuremahuline tehing avaldas olulist mõju Eesti pangandussektori näitajatele. Tänu Lätis ja Leedus paiknevate varade ja kohustuste ühinemisele Eesti pangandussektori bilansiga, suurenesid sektori varad 40% võrra 36 miljardi euroni. Sektori laenuportfell suurenes tehingu tulemusel 45% ehk 28 miljardi euroni ja hoiuste maht 44% ehk 26 miljardi euroni.

Luminori tehingu mõju kõrvale jättes oli sektori aastane laenuportfell kasv 6,5%. Võrreldes 2018. aasta neljanda kvartali 5,7%-ga toimus 2019. aasta esimeses kvartalis mõõdukas laenukasvu kiirenemine. Portfelli kasvu kiirenemine tulenes peamiselt riigi või kohaliku omavalitsuse ettevõtete laenude suurenemisest. 

Loe lähemalt: Pangandussektori I kvartali 2019 ülevaade

Krediidiandjate tarbimislaenude laenuportfelli jääk kasvas 2019. aasta esimeses kvartalis 3,2% ehk 33 miljonit eurot ning ulatus 1,7 miljardi euroni. Suurim osa kvartaalsest kasvust ehk 20 miljonit eurot tuli sõidukite liisingust.

2019. aasta algusest hakkas kehtima krediidiandjate uuendatud aruandlus, mis eristab Eestis väljastatud tarbimislaenude jääki välisriikide omast. See võimaldas täpsustada Eesti krediidiandjate aktiivsust välismaal laenamisel. Kokku oli väljaspool Eestit sõlmitud 27 tuhat lepingut ehk 5% Eestis sõlmitud lepingutest. 

Loe lähemalt: Krediidiandjate sektori I kvartali 2019 ülevaade

Eestis tegutsevate fondivalitsejate hallatavate varade maht kasvas esimeses kvartalis oluliselt, tõustes 9% ehk ligi 560 miljonit eurot. Kasvu juhtis fondivalitsemise teenus enam kui 10%-lise kasvuga. Järgnes fondi vara investeerimise teenuse osa hallatavatest varadest, mille kasv jäi 6%-le ning stabiilselt vähenes väärtpaberiportfelli valitsemise teenuse maht, langedes esimeses kvartalis 7%. Hallatavate varade tõus on tingitud optimismist finantsturgudel, mis taastus peale tugevat turgude kukkumist möödunud aasta neljandas kvartalis.

Loe lähemalt: Fondivalitsejate sektori I kvartali 2019 ülevaade

 

Veel uudiseid